Onderwijs – Grip op leerling en leertraject

Herkenbaar? Een klas van zo’n 30 leerlingen. Er zit er altijd wel een waar je maar geen grip op krijgt. Goed tot hem of haar doordringen lukt maar niet. Steeds vaker zie je leerlingen thuis of op school vastlopen. Denk hierbij aan problemen binnen de klas (groepsdynamiek) of persoonlijke problemen (sociaal-emotioneel, pesten, gedrags- en leerproblemen of problemen in de thuissituatie). Als hier weinig aandacht voor is kan de leerling moeite krijgen met leren of om zichzelf te handhaven. Dit kan gepaard gaan met gedrag waar je als docent of als school geen raad meer mee weet. Leerlingen kunnen het niet altijd onder woorden brengen wát er aan de hand is of zijn zich er niet eens altijd van bewust. Wij gaan aan de slag met deze leerling zodat ze grip krijgen op hun eigen situatie. Zelfregie is hierin het uitgangspunt. Leerlingen die hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en talenten kennen zullen daar vervolgens ook gebruik van maken. Een kwestie van maatwerk, de leerling staat altijd centraal. De leerling staat weer sterker in zij schoenen en is in staat zijn schoolloopbaan te vervolgen. Voor de onderwijsinstelling optimaliseren wij de dienstverlening voor deze overbelaste jongeren als aanvulling op bestaande voorzieningen. De ondersteuning is op basis van samenwerking en verbinding van het (sociale) netwerk rondom leerling en de school.