Gemeentes – Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. De grootste groep bestaat uit cliënten die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet. Deze trajecten zijn vaak een mix van sociale activering en het verkrijgen van een passende én duurzame baan, passend bij de mogelijkheden die er zijn.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.