Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De grootste groep bestaat uit cliënten die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet . Deze trajecten zijn vaak een mix van sociale activering en het verkrijgen van een passende én duurzame baan, passend bij de beperkingen die er zijn. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.