Vanaf 2014…

ZelfWerkt werd in 2014 opgericht. We zijn een platform dat ZZP coaches de mogelijkheid biedt opdrachten uit te voeren bij UWV, Gemeenten en werkgevers.

Zelfwerkt vindt dat iedereen recht heeft op een betaalde baan die hem of haar op het lijf is geschreven. Ook als je een lichamelijk handicap hebt, chronisch ziek bent of een verstandelijke of psychische beperking hebt. Of als je door een fusie of reorganisatie plotseling geen werk meer hebt. En daarnaast als je om welke reden dan ook niet op je plaats bent in je huidige functie. Wij creëren de kansen en bieden de begeleiding om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Door onze ervaring en specifieke kennis van de veelzijdige Nederlandse arbeidsmarkt, kan Zelfwerkt totaaloplossingen bieden voor alle arbeid gerelateerde vraagstukken. Omdat Zelfwerkt in de keten samenwerkt met andere partijen beschikken we over een groot netwerk en zijn wij in staat snel contact te leggen met andere relevante partijen in de arbeidsmarkt.

Vanaf medio 2018 zijn onze activiteiten en expertise uitgebreid naar dienstverlening voor jongeren en jongvolwassenen. Door jongeren in een zeer vroegtijdig stadium in beeld te krijgen en bij de hand te nemen, wordt de kans verkleind dat deze jongeren op een latere leeftijd afhankelijk worden van (financiële) hulp en bijstand. Dit levert op de eerste plaats voor de persoon zelf op dat deze een bestaan kan opbouwen waarin hij of zij zich onafhankelijk kan bewegen. Voor gemeenten levert dit in de toekomst een (flinke) schadelastbeperking op doordat er geen beroep zal worden gedaan op sociale voorzieningen.

Eigenaren…

Maurice Op`t Veld is tien jaar werkzaam geweest voor UWV en is sinds 2014 gepassioneerd ondernemer. In zijn tijd bij UWV heeft hij een groot netwerk opgebouwd binnen het sociaal domein. Hij is binnen ZelfWerkt verantwoordelijk voor re-integratie via UWV en Gemeenten. Daarnaast coacht hij zelf startende zelfstandigen, zowel via UWV als privé betaalde trajecten.

Bjorn van Vught is ruim tien jaar werkzaam geweest bij de Mutsaersstichting. Zijn wens om jeugd begeleiding “anders” aan te pakken kon hij binnen ZelfWerkt kwijt. Bjorn heeft een netwerk van ZZP Jeugd professionals om zich heen weten te verzamelen, waarmee we snel kunnen inspringen op de vraag van Jeugdconsulenten, scholen en ouders.