Onze aanpak

Werk of tot je recht komen?

Van werken omdat het moet wordt uiteindelijk niemand blij. In een dergelijke situatie hebben we niet te maken met motivatie, inspiratie en persoonlijk perspectief. Werken omdat je het kunt is niet voor alle mensen in dezelfde mate weggelegd. Werken omdat je het wil… dat is waar werkers én werkgevers blij van worden!
Van belang is volgens ons:

  • De cliënt kan → Zelfwerkt faciliteert
  • De cliënt wil → ZelfWerkt stimuleert

Voordat we verder gaan, moeten we nog iets over onszelf kwijt. We zijn onverbeterlijke optimisten. Elk mens is tot grote prestaties in staat. Dus ook iedere werknemer. Het begint bij jezelf. Je moet het willen. Dat klinkt als een peptalk, maar we bedoelen het als de kale werkelijkheid. Zonder jouw wil ben je aangewezen op toeval om iets te bereiken.

Praktisch; hoe gaan we dat doen?

Bij ZelfWerkt geloven we in het in zelf de regie voeren over je eigen leven. Stap voor stap vergroten we jouw zelfredzaamheid én eigen kracht, zoveel mogelijk in je eigen tempo. Werk is voor ons vaak de beste oplossing want het biedt: inkomen, structuur , dagbesteding, sociale contacten, eigenwaarde en identiteit.

Wij staan dan ook voor een no- nonsens aanpak, consequent, stimulerend en ondersteunend . Uiteraard staat werk niet op zich, op alle leefgebieden moeten stappen worden gezet. Wij zijn doeners, en hierin willen we onze klanten ook meenemen.