Skip to main content

Klachtenprocedure van ZelfWerkt

 

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom de volgende mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van ZelfWerkt

Als je niet tevreden bent met het verloop of resultaat van de begeleiding of dienstverlening, dan vertrouwen we erop dat je ons dit laat weten. Natuurlijk eerst bij je eigen coach en daarna bij Maurice Op ’t Veld (maurice@zelfwerkt.nl) of Bjorn van Vught (bjorn@zelfwerkt.nl). We gaan dan samen het gesprek aan om te zoeken naar een oplossing.

Externe klachtenfunctionaris

Wanneer we er onvoldoende in slagen om samen tot een passende oplossing te komen, kun je een beroep doen op een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Zelfwerkt is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Ook kun je contact zoeken met een vertrouwenspersoon van het AKJ (via www.akj.nl).