Jeugd

Hey you! Be in control! Heb je weleens het gevoel dat alles tegenzit? Heb je het gevoel dat je soms niet wordt begrepen of dat mensen je tegenwerken? Zou je eigenlijk zaken anders aan willen pakken maar weet je niet waar of hoe je moet beginnen? Zoek je iemand die je het een duwtje in de goede richting kan geven? Wij kunnen je supporten.

JIJ staat bij ons centraal. Bij ons kun je aan de slag om jezelf nog beter te leren kennen. Over welke talenten je beschikt en hoe je die kunt gebruiken om uitdagingen nu en in de toekomst aan te gaan. Je zult worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen. Van ons kun je niet alleen verwachten dat we je bij staan met raad en daad op een manier die bij JOU past, maar ook dat we er alles uit halen wat er in zit. Twijfels of dit bij je past óf heb je een vraag? Geen probleem. Stuur een mailtje of appje. Bellen mag natuurlijk ook! Contactpersoon: Bjorn van Vught.

Onderwijs – Grip op leerling en leertraject

Herkenbaar? Een klas van zo’n 30 leerlingen. Er zit er altijd wel een waar je maar geen grip op krijgt. Goed tot hem of haar doordringen lukt maar niet. Steeds vaker zie je leerlingen thuis of op school vastlopen. Denk hierbij aan problemen binnen de klas (groepsdynamiek) of persoonlijke problemen (sociaal-emotioneel, pesten, gedrags- en leerproblemen of problemen in de thuissituatie). Als hier weinig aandacht voor is kan de leerling moeite krijgen met leren of om zichzelf te handhaven. Dit kan gepaard gaan met gedrag waar je als docent of als school geen raad meer mee weet. Leerlingen kunnen het niet altijd onder woorden brengen wát er aan de hand is of zijn zich er niet eens altijd van bewust.

Wij gaan aan de slag met deze leerling zodat ze grip krijgen op hun eigen situatie. Zelfregie is hierin het uitgangspunt. Leerlingen die hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en talenten kennen zullen daar vervolgens ook gebruik van maken. Een kwestie van maatwerk, de leerling staat altijd centraal. De leerling staat weer sterker in zij schoenen en is in staat zijn schoolloopbaan te vervolgen. Voor de onderwijsinstelling optimaliseren wij de dienstverlening voor deze overbelaste jongeren als aanvulling op bestaande voorzieningen. De ondersteuning is op basis van samenwerking en
verbinding van het (sociale) netwerk rondom leerling en de school.

Kwetsbare Jongeren: “In de actiemodus en weer met zelfvertrouwen deel uit maken onze maatschappij!” 

Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich persoonlijk te ontwikkelen, inzicht heeft in zijn eigen gedrag en zich bewust is van zijn omgeving. Voor sommige jongeren in onze maatschappij is dat niet vanzelfsprekend. Deze jongeren ervaren persoonlijke problemen of hebben het gevoel ‘er alleen voor te staan’. Deze jongeren kunnen op meerdere fronten een steuntje in de rug gebruiken.

Wij zien het dan ook als een uitdaging deze jongeren en jong volwassenen te stimuleren in hun zoektocht, zodat ze met (zelf)vertrouwen zaken aan pakken en weer (opnieuw) vorm geven aan hun toekomst. De jongere heeft een eigen verantwoordelijkheid om een eigen netwerk op te bouwen waar hij/of zij op terug kan vallen wanneer dat nodig mocht zijn. Het vangnet van professionele hulp is altijd van tijdelijke aard. Zo kort mogelijk maar zo lang als dat nodig is.

Binnen de maatwerktrajecten die worden aangeboden door onze professionele en deskundige coaches wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en technieken. Met oog voor achtergrond, leeftijd en systeem rondom de jongere sturen wij aan op zelfinzicht én dagen we de jongere uit betekenis te geven aan hun eigen leven (en gedrag) en dat van zijn/haar omgeving. Zo creëren we de mogelijkheid om een gedragsverandering plaats te laten vinden én vaardigheden te vergroten. Dit draagt bij aan een gezond dagritme wat bestaat uit school, stage, werk en ontspanning en verkleint de kans op eventuele terugval op latere leeftijd! 

Om het dynamisch te maken werken wij niet alleen op een kantoor: maar zoeken de jongere thuis, op school, stage, werk of in hun vrije tijd op. Dit alles om meer aan te sluiten bij zijn omgeving. Hierdoor verschaffen we ons meer inzicht en begrip over de belevingswereld van de jongere. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.