UWV Gemeenten

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De grootste groep bestaat uit cliënten die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet 2015. Daarnaast gaat het om mensen met een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (ANW) en om werkloze burgers zonder uitkeringsrecht (NUG). Centrale thema’s zijn het beperken van nieuwe instroom in de bijstand en het bevorderen van de uitstroom door activering volgens het principe: ‘de kortste weg naar werk’.

Voor wie is het?

Iedereen die kan werken, moet ook werken. Burgers die hierin niet op eigen kracht slagen en behoren tot bovengenoemde groepen, kunnen bij hun zoektocht hulp krijgen van Zelfwerkt. Daarbij wordt gekozen voor de kortste weg naar algemeen geaccepteerd werk.

UWV

UWV ondersteunt bij re-integratie zodat de uitkeringsgerechtigde steeds minder afhankelijk wordt van een uitkering. Hierover maakt Zelfwerkt afspraken met een arbeidsdeskundige, re-integratiebegeleider SMZ ziektewet/arbo of adviseurs intensieve dienstverlening. Mogelijkheden om te re-integreren, passend werken en jobhunting daarmee vergroten wij de kans op werk.

JobFit: samen werken aan werk!

Ons jobcoach bedrijf: Jobfit BV helpt mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, WIA, WAO, Ziektewet) bij het vinden van een passende baan en biedt zo nodig begeleiding om werk te behouden (jobcoaching). In de meeste gevallen lukt het ons om samen een passende werkplek te vinden. Daarmee verkleinen we het uitkeringsvolume. Onze doelstellingen komen overeen met die van verwijzers zoals: UWV, gemeenten, maar ook: onderwijsinstellingen, woonbegeleiders en hulpverlenende organisaties. Zij kunnen cliënten naar ons doorverwijzen. Ook schoolverlaters die geen Wajong meer kunnen aanvragen, maar wel hebben te maken met beperkte arbeidsmogelijkheden, kunnen bij ons terecht. Werkgevers die inspelen op de quotumregeling voor arbeidsbeperkten informeren we graag over de voordelen van het in dienst nemen van deze doelgroep of de mogelijkheid van detachering.

Resultaten staan bij ons voorop. Wij richten ons op structurele oplossingen waar alle partijen profijt van hebben. Dat doen we door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen. Maar ook door doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever, de werkgever en de Wajonger voortdurend op elkaar af te stemmen.
Jobfit is een samenwerking tussen Zelfwerkt BV en Thaeles BV. Meer informatie: http://www.jobfit.nl/